Léachtaí Uí Chadhain Mórchnuasach in ómós do Mháirtín Ó Cadhain (1906–1970)

Léachtaí Uí Chadhain

Editors

Liam Mac Amhlaigh

Caoimhín Mac Giolla Léith

Series
Aistí Léannta
ISBN
978-1-9162403-7-7
Cover
Hardcover
Page count
xvi + 688
Publication date
17 December 2020

Price (Special Offer)

€20.00

Cailleadh Máirtín Ó Cadhain (1906–1970), mórscríbhneoir an nuaphróis sa Ghaeilge, leathchéad bliain ó shin. Deich mbliana i ndiaidh a bháis, i 1980, cuireadh tús le sraith léachtaí bliantúla in ómós dó sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, sraith atá faoi lánseol i gcónaí. Dírithe ar phobal na Gaeilge trí chéile a bhí Léachtaí Uí Chadhain ón gcéad lá, bíodh nach beag an chomaoin atá curtha ag an tsraith ar léann na Gaeilge ó shin. Dhá thrá a bhí le freastal ó thús: athléamha a sholáthar ar shaol agus ar shaothar an Chadhnaigh agus athmhachnamh a dhéanamh ar na mórcheisteanna cultúrtha, sóisialta agus polaitiúla a bhí ag déanamh scime dó ar feadh a shaoil. Sa mhórchnuasach seo de na léachtaí ar fad a tugadh go dtí seo aimseofar an flosc agus an faobhar, an cur agus an cúiteamh, an saibhreas agus an ghaois agus, go háirithe, an ilchineálacht chéadach chéanna ba dhual do scríbhinní Uí Chadhain féin riamh.

Seo é an chéad leabhar sa tsraith ‘Aistí Léannta’ de chuid an inphrionta, Cló Léann na Gaeilge.

Writers

  • Liam Mac Amhlaigh

    Liam Mac Amhlaigh

    Scoláire nualitríochta agus foclóireachta is ea Liam Mac Amhlaigh atá ina léachtóir le Gaeilge in Ollscoil Mhá Nuad. Dochtúireacht bainte amach aige ar fhoclóireacht na Nua-Ghaeilge sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus an leabhar Foclóirí agus Foclóirithe na Gaeilge (Cois Life, 2008) scríofa aige. É ag plé leis an nua-aoiseachas i nuafhilíocht na Gaeilge faoi láthair, filíocht Mhichael Davitt go háirithe.

  • Caoimhín Mac Giolla Léith

    Caoimhín Mac Giolla Léith

    Is Ollamh Comhlach é Caoimhín Mac Giolla Léith i Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Tá mórán foilsithe aige thar na blianta ar ghnéithe éagsúla de litríocht na Gaeilge agus ar an ealaín chomhaimseartha.

Keep in touch

Sign up to our mailing list