Léirmheastóirí

Fáiltímid ó iarratais uathu siúd ar mian leo léirmheas ar leabhair dár gcuid a fhoilsiú. Líon an fhoirm thíos más mian leat cóip léirmheasa de leabhar áirithe a iarraidh. Beidh sé de rogha ag Cló Léann na Gaeilge cóip léirmheasa a chur ar fáil nó gan sin a dhéanamh. D’fhéadfadh gur cóip dhigiteach den saothar a chuirfí ar fáil. Má tá práinn faoi leith le d’iarratas moltar teagmháil a dhéanamh linn leis na sonraí teagmhála ag bun an leathanaigh.

Maidir leatsa
Maidir le d’fhoilseachán
e.g. léirmheas, agallamh ar údar, nó eile
Sonraí an tsaothair

Bí ar an eolas

Cláraigh lenár liosta seachadta