Seoladh Máirtín Ó Cadhain 2020

22 Bealtaine 2024

Sheol an Dr Caitríona Ní Chléirchín, ó Fhiontar & Scoil na Gaeilge, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath an saothar Máirtín Ó Cadhain 2020 i mí na Márta 2024 ag ócáid i gColáiste na Tríonóide.


Cnuasach úr d'aistí ar shaothar an Chadhnaigh is ea é, curtha in eagar ag Eoin Mac Cárthaigh agus Pádraig de Paor i ndiaidh na comhdhála a reáchtáladh i Samhain na bliana 2020 ar an ábhar céanna.

Bí ar an eolas

Cláraigh lenár liosta seachadta

Rphost: clo@comhar.ie
Teil: +353 (0)1 675 1922

47 Sráid Harrington
Baile Átha Cliath 8
Éire

© Cló Léann na Gaeilge 2024

COMHAR Foras na Gaeilge